Autor: Kazimierz Jan Ryszka,  foto Marcin Łada
Coaching Warszawa
     
 
Zrealizowano ze środków
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Zespół Państwowych
 Szkół Muzycznych nr 4
 im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie
 
 
Organizator
 
Współorganizator
realizacja: vin.pl